Остават

Дни
Часа
Минути
Секунди

Вземи регулируемо бюро Cleo Desk с плот и се възползвай от -100лв отстъпка на плота

Амортизация на обзавеждането в офиса – как да се справим? 

Съдържание

Амортизацията е много важен елемент от ръководенето на всеки един бизнес, който борави с материални активи. Това на практика означава всички бизнеси. Тя е показател за износването и изхабяването на закупените от дадена компания уреди, мебели, техника и всякакъв вид материални обекти, които изпълняват определена функция в бизнеса. От огромно значение за всеки предприемач е да разбира концепцията за амортизацията, защото тя е неизменно свързана със счетоводството на неговата дейност. 

И докато амортизацията се изчислява сравнително праволинейно при някои активи (превозни средства например), не така стоят нещата с амортизацията на офис обзавеждането. И наистина, когато купувате офис столове, конферентни маси, стойки за лаптопи, кабел канали, едва ли първото нещо, за което мислите е по какъв начин може да осчетоводите тяхното изхабяване. 

Амортизацията на офис обзавеждането е объркваща за всеки, който не е опитен счетоводител. Заради това, ние решихме да изготвим тази малка, но полезна статия, която е посветена на този аспект от офис оборудването. Надяваме се да сме от помощ, когато стане време да се отървете от старите офис мебели. 

И така, нека започваме! 

Какво трябва да знаем за амортизацията на офис обзавеждането

Снимка на оборудван офис със работни бюра, ергономични столове и офис мебели

Въпреки, че самата дума “амортизация” звучи объркващо, нещата не са чак толкова сложни. Нека започнем с най-съществения въпрос – какво изобщо представлява амортизацията? 

Какво е амортизация

Амортизация означава понижаването на функционалната стойност на даден актив през времето на неговата употреба. И понеже осъзнаваме сложността на написаното от нас, ще си позволим да дадем конкретен пример.

Представете си, че сте си поръчали качествен, просторен и добре изглеждаш шкаф за вашият офис. Заради високото ниво на изработка, техническите характеристики и продуктовата гаранция, вие очаквате този шкаф да ви върши работа през следващите дванадесет години. Когато пресмятате неговата амортизация, не изваждате цялата сума, която сте платили за шкафа. Вместо това взимате тази сума и я разделяте на дванадесет. 

Но защо да го правя, най-вероятно се питате вие, след като съм платил тази сума наведнъж, а не на дванадесет пъти? Отговорът се крие в счетоводството. Според счетоводните практики, приходите и разходите от даден актив трябва да бъдат вписвани през всяка година в която са изкарани и изхарчени, независимо от датата на тяхното изплащане. 

След като сте взели хипотетичния офис шкаф като бизнес актив, той ще ви помогне да донесете допълнителни доходи на бизнеса ви в продължение на следващите дванадесет години. В резултат на това, счетоводно трябва да разпределите целия разход по шкафа в следващите 12 години, през които той ви докарва приходи. По този начин приходите и разходите, свързани с нашия шкаф, съвпадат и са коректно осчетоводени.

На последно място, но не по значение – амортизацията е важна, защото тя допринася за намаляването на данъците, които изплащате. Амортизацията на офис обзавеждането е напълно легитимен оперативен разход. Следователно, тя трябва да бъде извадена от корпоративният доход, върху който дължите данъци.

Снимка на група хора, които са в конферентна среща в офис пространство

Основни термини в амортизацията ​

За да помогнем още малко в дешифрирането на концепцията за амортизация, нека разгледаме базовата терминология, която е свързана с нея. Следните термини се използват най-често, когато стане въпрос за този аспект в счетоводството: 

Сега ще разгледаме трите термина малко по-обстойно. Това няма да ви направи жестоки специалисти по амортизация на мебелите и аксесоарите в офиса, но най-малко ще изглеждате една идея по-добре, когато говорите със счетоводителите си. 

Актив ​

Когато говорим за активи в счетоводният смисъл на тази дума, това означава имущество, закупено от вашата компания. Очаквате това имущество да ви носи приходи и да бъде оперативно полезно след като е преминал фискалния период. Под имущество разбираме парцел земя, превозни средства, слънчеви панели, но също така – ергономични бюра, офис маси и столове, мебели и дори аксесоари. 

Прогнозен полезен живот ​

Всеки закупен актив има свой собствен прогнозен полезен живот. С риск да станем досадни, ако се върнем към примера за закупени офис шкаф, то неговият прогнозен живот е 12 години. Времето, в което очаквате да ви е полезен и да ви помага в генерирането на повече приходи. 

Важно е да се уточни, че неслучайно този термин включва думата “прогнозен.” Полезният живот на актива може да продължи дълго след първоначалните изчисления. Също така, той може да приключи преди абсолютната амортизация на актива. Това не трябва да ви обърква – има различни начини, по които може да коригирате амортизацията на всички бизнес активи. Те, обаче, са запазени за профилирани счетоводни гении, и за да не затворите тази статия точно тук – няма да ви занимаваме с тях. 

Стойност на скрап ​

Последно, но не и по значение – какво е стойност на скрап? Накратко, това е остатъчната стойност, която актива притежава след изтичането на срока на амортизация. За да си го обясните възможно най-лесно – това е стойността, на която очаквате да го продадете веднъж след като актива е станал напълно амортизиран.

Как се изчислява амортизация на оборудването в офиса ​

След като дадохме възможно най-базова представа за това какво представлява амортизацията, нека продължим по същество. Ще продължим с един въпрос, който навярно вълнува повечето от вас – как да изчисля амортизацията на обзавеждането в моя офис? 

Преди да обясним как може да си направите груби сметки за офис оборудването, трябва да уточним, че ние не сме сертифицирани счетоводители. Има различни начини, по които може да сметнете амортизация на бизнес активи и във никакъв случай не трябва да взимате приемате нашата система като пътеводна светлина. Това важи особено силно за офис оборудването, където срок за амортизация е особено вариращ. 

Ние ще се концентрираме върху най-простият начин да изчислите стойността на амортизацията за вашето офис обзавеждане. 

Най-лесният начин да пресметнете амортизацията е да съберете цените на всяка част от вашето офис обзавеждане в един документ. Извадете фактурите за всеки ергономичен стол, всяка офис маса и бюро, всеки аксесоар – всичко във вашият офис, което е фактурирано. 

След това, взимате сумата, която сте заплатили за всеки актив, и от нея вадите стойността на скрап за въпросния актив. След това разделяте получената сума на прогнозният полезен живот на актива. 

Ето как изглежда този процес на хартия: 

  1. Искате да пресметнете амортизацията на вашият ергономичен офис стол. Закупили сте го 450 лв и очаквате да има прогнозен полезен живот от 10 години. 
  2. Изчислявате стойността на скрап за ергономичния стол на 70лв. 
  3. Амортизацията на ергономичния офис стол = (450лв (цена на закупуване) – 70лв (стойност на скрап)) / 10 години (прогонозен полезен живот) 
  4. Амортизация = 380лв/10 
  5. Амортизация = 38лв 
  6. Годишната амортизация на вашият ергономичен офис стол е 38 лв. Това е и цената, която трябва да осчетоводявате през следващите 10 години на полезния живот на актива. 
Снимка на човешки ръце, които са разположи офис уреди върху работно бюро

Какво да очакваме като срок на амортизация при офис обзавеждането ​

Оставили сме най-важният въпрос за финал. Като всеки предприемач, и вие най-вероятно предпочитате да планирате и да сте подготвени за колкото се може повече елементи от бизнеса си. Следователно, сигурно се питате как да изберете офис обзавеждането си така, че да сте сигурни в неговият срок на амортизация и стойността му като бизнес актив. Според нас няма сто процентова формула, която да гарантира верен отговор. 

Срокът на амортизация в офис обзавеждането е труден за точна дефиниция поради многото променливи фактори, които участват в процеса. Например, дори да сте закупили възможно най-добрите мебели и аксесоари и да сте сигурен в тяхната надеждност, колко сигурен може да сте в това как ги използват вашите служители? Неправилната употреба на всеки един актив, било то офис бюро или стол, може значително да промени срокът на амортизация.

Най-добрият съвет, който можем да ви дадем е да внимавате изключително много при избора на офис оборудване. Да, това може да е прекалено клиширан и очевиден съвет, но това не го прави по-малко ефективен. Въпреки това, нищо не е по-силно от истински добрата подготовка. За да се подготвите за амортизацията на обзавеждането във вашият офис, опознайте всяка част от него. 

Интересувайте се за техническите параметри, разговаряйте с различни търговци и производители, сравнявайте различни продукти, разпитвайте за гаранционни условия и процедури. Всичко е във вашите ръце – не позволявайте да се окажете разочаровани само защото сте пренебрегнали качеството на конферентната маса или стойката за лаптопа!  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.